Loading...

Urška Boljkovac: Odsev telesa, razstava

Kino Šiška, Zgornje preddverje
razstava do 15. decembra 2023

*otvoritev razstave Četrtek, 23. november 2023, ob 19.30
Urška Boljkovac je fotografinja in dokumentaristka, ki jo na področju scenskih umetnosti sodelavci nevladnih organizacij in javnih kulturnih zavodov cenimo, saj je njeno fotografiranje dogodkov nepogrešljivo in na neki kontradiktoren način trodimenzionalno dokumentira naše delo. Urška Boljkovac v slikovno polje pripelje prostor in telesni volumen, četudi njena fotografija dogodek zgolj dokumentira. Spremljanje glasbenih, plesnih, gledaliških in razstavnih dogodkov pa ji kot akademski slikarki nudi snov za lastno umetniško fotografijo. Razstava Odsev telesa je vizualna kompozicija izbora fotografij, ki najmočneje odstopajo od fotografskega dokumentarizma in uporabljajo različne slikovne tehnike in paradigme kot izhodišče za upodobitev plesnega telesa. Zelo raznolik spekter oblikovanja slikovnega polja, ki ga je Urški Boljkovac omogočilo plesno telo, sovpada s težnjo kuratorske ekipe CoFestivala po predstavljanju širokega spektra sodobnih plesnih umetnosti na mednarodnem festivalu sodobnega plesa. Toplina barvnih tonov in svetlobe, ki izstopa z izborom posameznih kontrastov, pa nas vabi v svoj optični dotik.

Vstop prost!