Loading...

Cofestival

Letošnji CoFestival 2022 lahko razdelimo na tri tematske sklope. Prvi koreografsko snov obravnava skozi kolektiven ali subjektiven čas (Moritz Ostruschnjak, Michiel Vandevelde, Mateja Rebolj in Magdalena Reiter, Alma Söderberg in Cullberg), drugi telo in življenje motri skozi prizmo virtualne in digitalne krajine (Yuske Taninaka, Aleksander Georgijevski z ekipo, Barbara Matijević in Giuseppe Chico), tretji pa sodobni trenutek pretvarja v poetično podobo, ki se neizogibno izteka v naravo (Věra Ondrašíková s kolektivom, Mala Kline).

CoFestival 2022 bo odprl udaren plesni solo Moritza Ostruschnjaka Plesne inštrukcije (Ne bo večno tako), v katerem se zabavna enciklopedija plesnega vitalizma sooči z vprašanji kontekstualnih smislov. Barbara Matijević in Giuseppe Chico, ki se k nam vračata po petih letih, se v predstavi Zaslonajstniki II ukvarjata s sedimenti naših digitalnih krajin in navad. Mladi japonski umetnik Yuske Taninaka v solu Galop z biometričnimi metodami, ki jih v forenzičnih raziskavah uporabljajo kriminalisti, problematizira identificirano telesno gradivo. Aleksandar Georgiev z ekipo si za koreografsko partituro jemlje meditativne in ornamentalne digitalne krajine Skrinsejver. Věra Ondrašíková se s svojim kolektivom v predstavi Priča ukvarja s potmi in stranpotmi naših sodobnih zagat s spreminjajočo se naravo. Mala Kline v multidisciplinarni predstavi Venera, med ujetostjo in letenjem med podobo, telesom in sanjami razprostira vidike Botticellijeve renesančne slikovne krajine in njene mitologije. Naš znanec Michiel Vandevelde v izjemni predstavi Goldbergove variacije, s katerimi je emblematični sodobnoplesni solo nekoč ustvaril Steve Paxton, Bachovo partituro izpostavlja mikroskopiji sodobnega plesnega trenutka, vprašanjem normativnih in singularnih teles. V Bachovo glasbeno krajino svoji plesni sedanjost in preteklost umeščata tudi Magdalena Reiter in Mateja Rebolj, ki po dveh desetletjih po Formi Interrogativi spet sodelujeta v predstavi Preludiji in fuge. Letošnji CoFestival bo sklenila
predstava Noche Alme Söderberg, ki skupaj z znamenitim ansamblom Cullberg svoje koreovokalno delo umesti v odprt trenutek ranljive sinkope. CoFestival bo spremljal diskurzivni program, sestavljen iz pogovorov, predstavitev knjig, filmskega programa ter predstavitve sveže publikacije ob desetletnici festivala.

Organizacija: Kino Šiška in NDA Slovenija v sodelovanju s Staro mestno elektrarno in LGL