predavanje

Nedelja, 24. 11. 2019

Kino Šiška, zgornje preddverje ob 16:00

Evropski (in ameriški) sodobnoplesni konteksti nimajo svojih avtohtonih prostorov, ampak so od svojih začetkov med sabo tesno prepleteni. Evropska sodobnoplesna zgodovina je domača v svojem medkrajevnem in medkulturnem prostoru. Na predavanju »Slovenski sodobni ples v perspektivi evropskih umetniških izmenjav: izbrane zgodbe (1918-1999)« se bom s fotografskimi in video gradivi osredotočil na nekaj vezi med slovenskim in mednarodnimi sodobnoplesnimi konteksti od dvajsetih let do devetdesetih let dvajsetega stoletja. Osredotočil se bom na konkretne kratke zgodbe umetnic in umetnikov, predstav ali zgodovinskih situacij. Nekaj fotografij in filmskih posnetkov bom z njihovih mikrozgodovin povlekel v evropski sodobnoplesni zgodovinski kontekst ter med njimi razprl bližine in razdalje.

Vstop prost.

Trajanje: 60 min

Predavanje bo potekalov angleščini.

Organizacija: EDN, Kino Šiška in NDA Slovenija