moderirana diskusija

Nedelja, 24. 11. 2019

Kino Šiška, zgornje preddverje ob 14:00

V času nestabilnih in prekarnih delovnih pogojev si bomo pobliže ogledali perspektive obstoječih struktur in programov sodobnega plesa, obenem pa bomo skušali o hiši plesa misliti kot o domu za vse, ki so tam nastanjeni. Pogledali bomo različne primere in izkušnje povabljenih govorcev in obiskovalcev, predvsem z vidika delovnih pogojev, umetniških perspektiv, izobraževalne funkcije, mednarodnega sodelovanja in lokalnega položaja hiše plesa.

Vstop prost.

Trajanje: 120 min.

Diskusija bo potekala v angleščini.

Gosta: Biljana Tanurovska Kjulavkovski, direktorica centra Lokomotiva za nove iniciative v umetnosti in kulturi, Skopje, in Eddie Nixon, direktor prizorišča The Place, London
Povezuje: Dragana Alfirević, Nomad Dance Academy

Organizacija: EDN, Kino Šiška in NDA Slovenia