Loading...

Raziskovanje gibanja (2021), konferenca, na katerem se mišljenje giblje

Praktična konferenca Raziskovanje gibanja (Movement research) se bo posvetila sodobnim pristopom in praksam, umetnicam in umetnikom, ki se s svojim delom vsaj deloma posvečajo raziskovanju gibanja na izkustven, analitičen in metodološki način. Pojav raziskovanja gibanja zgodovinsko ni generiral zgolj sistemov, ki so se odmaknili od tehnik (npr. somatika), niti ne izključno funkcionalnih sistemov, ki so se ukvarjali z zdravstvenimi aspekti kinetike, temveč je proizvedel individualne in skupinske plesne prakse, ki so temeljito spremenile idiom sodobnega plesa in ga iz stilno-formalnih pristopov premaknile v čas, v katerem se gibanje spreminja, pretvarja in razvija.

Konferenco posvečamo lokalnim in regionalnim umetnikom in umetnicam, ki plesno gibanje proizvajajo na postopkoven način (z nalogami, dogovorjenimi načeli, partiturami, napotki in drugimi orodji) ter ga s čutno kinetiko pretvarjajo v odzivno snov. Podvrgli ga bomo vprašanjem, kaj in kako delamo ter kako to drugi zaznava, kaj je koreografija onstran formalističnega objekta ali ekspresivne proizvodnje plesnega subjekta. Verjamemo, da somatske prakse presegajo izključno studijski prostor in čas ter da so nahajališče občutljivosti in čuječnosti, ki v stiku z javnostjo lahko pride v politično dejanje, saj ima njihova konstitutivna in nerazločljiva vez med dejanjem in njegovo recepcijo, ki sta ji podvržena tako plesalka kot gledalka, moč skupnostne konfrontacije in konsolidacije, nenazadnje pa je lahko tudi proizvajalka individualnih etičnih integritet. Pri nas raziskovanje gibanja nima zadostne vidnosti in prepoznavnosti, v pretežnem delu pa je izključeno tudi iz kulturno-političnih in produkcijskih sistemov, ne glede na to, da zanj obstaja v slovenskem sodobnoplesnem prostoru velik interes, saj umetnice in umetniki v izjemnem obsegu ustvarjajo svoje lastne prakse. Dogodek bo obravnaval vprašanja umetniškega, studijskega raziskovanja kot relevantne avtonomne prakse ter jih zastavil problemsko in dialoško.

Gostje in gosti: Aleksandra Janeva Imfeld, Katja Legin, Matej Kejžar, Anja Bornšek, Jan Rozman, Zrinka Šimičić Mihanović, Ana Kreitmeyer in drugi

Organizacija: Kino Šiška in NDA Slovenija

Kino Šiška, Komuna ?
Ponedeljek, 29. november 2021, ob 15.00
Vstop prost

S podporo:

 

FOTO: Urška Boljkovac / arhiv Kino Šiška