Loading...

DANCE ON ENSEMBLE: DELA V TIŠINI

V zadnjih dveh desetletjih smo bili priča številnim ponovnim postavitvam, rekonstrukcijam
ali zgodovinskim odrskim študijam repertoarja iz različnih faz sodobnega plesa. Nekatere so
postavljali avtorice in avtorji sami, druge tisti, ki so jih umetniška dela tako ali drugače
nagovorila. Vrnitve k umetniškim opusom so bile v tem času bolj ali manj odmevne, a med
uspešnejše sodijo prav gotovo koreografska dela ameriške koreografinje Lucinde Childs. Ta
so v zadnjih desetletjih vzbudila izjemno zanimanje pri generacijah umetnic in umetnikov, ki
v času njihovega nastanka nemara še sploh niso bili rojeni. Ker se jih občinstva na različnih
koncih sveta nikoli ne prenasitijo in ker so za plesalke in plesalce vselej velik izziv, se dela iz
opusa Lucinde Childs vztrajno vračajo na svetovne odre in na novo rojevajo.
19.30 – predavanje (vstop prost)
Rok Vevar: Uvod v koreografske principe Lucinde Childs
20.30 – predstava (vstopnina 7/9 eur)
DANCE ON ENSEMBLE: DELA V TIŠINI
Koreografija: Lucinda Childs
Odrska postavitev: Ty Boomershine
Izmenična zasedba: Ty Boomershine, Anna Herrmann, Emma Lewis, Gesine Moog,
Omagbitse Omagbemi, Lia Witjes-Poole, Alba Barral Fernandez, Javier Arozena
Kostumografija: Alexandra Sebbag
Oblikovanje svetlobe: Martin Beeretz
Zvok: Mattef Kuhlmey
Kostumografija: Alexandra Sebbag
Produkcija: Dance On/DIEHL+RITTER
Koprodukcija: STUK. House for Dance, Image and Sound/Münchner Kammerspiele
S podporo: Doppelpass Fund of the Kulturstiftung des Bundes (Doppelpass Fund of the
German Federal Cultural Foundation), Ministrstvo za javno upravo
Predstavitev v okviru DANCE ON PASS ON DREAM ON z delno podporo Ustvarjalne Evrope,
mehanizma Evropske unije
Organizacija v Ljubljani: Nomad Dance Academy Slovnija in Kino Šiška (CoFestival)
Leta 2018 smo na CoFestivalu gostili koreografinjino nečakinjo Ruth Childs, ki je s svojim
ansamblom predstavila nekatera od koreografinjinih najzgodnejših del pod skupnim
naslovom Zgodnja dela Lucinde Childs. Tokrat serijo del, ki jih je koreografinja ustvarila v
sedemdesetih letih, predstavlja Dance On Ensemble, na oder pa jih je postavil nekdanji

koreografinjin asistent, plesalec in umetniški vodja ansambla Dance On Ty Boomershine.
Večer nosi naslov Dela v tišini (Works In Silence), od klasičnih del ameriškega
postmodernega plesa pa bomo tokrat pri nas prvič videli Nenaslovljeni trio I (Untitled Trio I,
1968, 1973), Kongerije na robovih za dvajset poševnic (Congeries on Edges for 20 Obliques,
1975), Nenaslovljeni trio II (Untitled Trio II, 1973) in Radialne poti (Radial Courses, 1976).
Solo Katema (1978)  si bomo po letu 2018 ponovno ogledali, tokrat v drugačni izvedbi.
O ansamblu Dance On:
Dance On Ensemble je nastal leta 2015 kot projekt berlinske ne-profitne organizacije
Diehl+Ritter, njegov nastanek pa je povezan z ugotovitvijo, da kulturni plesni sistemi na
Zahodu plesalce izločajo po starostnih kriterijih in da je mladost v teh sistemih ekskluziven in
precenjen kriterij. Njegova zasedba, sestavljena iz zvenečih imen sodobnega plesa in baleta
ter vrste osebnih odločitev, da je za plesno upokojitev še nekoliko prezgodaj, se z leti širi,
repertoar pa kaže, da si plesalci poleg kanoniziranih del sodobnoplesnega repertoarja želijo
tudi drznih eksperimentalnih pristopov k plesu in koreografiji. Zaradi tega je sestavljanka
koreografskih in umetniških imen, ki so se v sedmih letih zvrstila na repertoarju Dance On
Ensembla, izstopajoče raznorodna: Merce Cunningham, Martha Graham, Lucinda Childs,
William Forsythe, Deborah Hay, Ivana Müller, Jan Martens, Rabih Mroué, Mathilde Monnier,
Tim Etchells, Ivo Dimchev idr. Umetniški vodja ansambla Ty Boomershine, ki ga med drugim
poznamo kot nekdanjega plesalca ansambla Lucinde Childs, pri katerem je leta delal tudi kot
koreografinjin asistent, ansambelski repertoar kurira z jagodnim izborom del, ki so
prelamljala zgodovino ameriškega in evropskega sodobnega plesa, mu zagotavljala svežino
in neobičajne izzive, in k sodelovanju vabi ustvarjalce, ki to počnejo danes. Na ta način
sodobnoplesni sedanjosti zagotavlja njen razširjeni javni čas, ki je karakterističen tudi za
druge projekte organizacije Diehl+Ritter, med drugimi tudi evropski projekt DANCE ON PASS
ON DREAM ON. Dance On Ensemble je v Sloveniji prvič nastopil na CoFestivalu 2018 z
duetom Slon (Elephant, 2018), ki ga je s plesalci ustvaril znani libanonski umetnik Rabih
Mroué, že maja 2023 pa se bo v Cankarjevem domu predstavil s koreografijo Jana
Martensa vsak poskus se bo končal z zdrobljenimi telesi in zlomljenimi kostmi (any attempt
will end in crushed bodies and shattered bones).

Nekaj besed o Lucindi Childs:
Lucinda Childs (1940) sodi med generacijo koreografinj in koreografov, ki so ameriški
sodobni ples dvajsetega stoletja pripeljali do vrhunca. Z močno izkušnjo neoavantgardnega
plesnega eksperimenta šestdesetih let, ki ga je soustvarjala v okviru emblematičnega
kolektiva Judson Dance Theater, in z znanji, ki jih sredi dvajsetega stoletja nikjer ni bilo
možno učinkoviteje pridobiti in razviti kot v New Yorku, je Lucinda Childs v sedemdesetih
letih razvila serijo koreografskih kompozicij, ki so zaradi svoje sežetosti, abstraktnosti in
kompleksnosti še danes učinkovite, sveže in vselej znova presenetljive. Prav z ničimer ne
kažejo, da so stare petdeset let. Ker niso zgrajene iz ničesar drugega kot iz najbolj temeljnih
plesnih gradiv, gibanja človeških teles, in ker so izjemno izborna pri rabi drugih spektakelskih
elementov, delujejo danes enako sveže kot v sedemdesetih letih.
Med ameriškimi postmodernimi koreografinjami in koreografi je bila Lucinda Childs prva, ki
ji je kmalu po koncu šestdesetih let s svojimi deli uspel prehod iz eksperimentalnih
prostorov na velike gledališke odre ter nenazadnje prodor v Evropo, kjer je v zadnjih
desetletjih ustvarila glavnino svojih del. A koreografinja je prav v sedemdesetih letih s svojim
kinetičnim jezikom ustvarila destilat plesnega časa, abstrakt plesne umetnosti, saj njena dela

s svojo modernistično kinetično arhitekturo vsebujejo obsežno količino baročne
kompozicijske matematike: abstrakt telesa plesne umetnosti. Morda se prav zaradi vsega
tega koreografskih del Lucinde Childs plesno občinstvo po svetu nikoli ne naveliča.
LUCINDA CHILDS, IZ INTERVJUJA Z ERIKOM FRANCKOM (1978)
»Moja kariera se je začela v 60. letih s skupino Judson Dance Theatre, ki sta jo ustanovila
dva moja sodobnika Yvonne Rainer in Steve Paxton. Ta skupina si je prizadevala razširiti
besednjak plesa onstran tega, kar si človek običajno predstavlja s plesnim besednjakom, z
drugimi besedami: v ples smo si prizadevali vključiti gibe iz vsakdanjega življenja.
Koreografije, ki sem jih takrat ustvarila so bile – vsaj tako bi sama rekla – popolnoma
konceptualne. Zasnovane npr. s kakšnim govorjenim besedilom, gibi so se kontekstu govora
približevali in se od njega oddaljevali, uporabljala sem tudi predmete. Danes v svojih delih
ne uporabljam več niti besedil niti predmetov, rekla bi, da sem naredila ogromen preobrat, v
smislu, da so reči v mojem delu precej bolj preproste. Kakorkoli: gibanje, ki ga vidimo v
mojih sedanjih delih, izvira iz tega zgodnjega obdobja. Gledamo hojo, gledamo zelo
preprosto gibanje. Vsekakor je vanje še vedno vpletena plesna tehnika, saj sem
profesionalno šolana plesalka v tehnikah modernega plesa, vendar si  iz svojih sedanjih del
prizadevam izključiti vsakršen razvoj vsebine [zgodbe]. Zanimajo me izjemno preprosta
gibalna gradiva in načini, kako bi se jih dalo urediti tako, da bi jih lahko gledalec v vsakem
trenutku zagledal z drugega zornega kota. Gre za vprašanje, kako preprečiti gledalcu, da bi
karkoli gledal na en sam in izključno en način. Ta ali ona plesna fraza se zelo postopno
spreminja. Tako da ne prihaja do zelo močnih kontrastov v gibanju, pač pa do komaj
zaznavnih. Tako v teh koreografskih delih ostajamo v zelo omejenem vsebinskem okviru,
hkrati pa lahko zaradi tega doživimo mnoštvo premen. V smislu rabe časa in prostora.
Mislim, da začetek tega umetniškega gibanja izvira iz začetka 20. stoletja, saj je avantgardna
umetnost prišla v New York prav takrat. Plesno gibanje, ki ga omenjam, pa se je začelo v 60.
letih. Danes svojega dela ne razumem več kot avantgardnega, sem samo koreografinja med
mnogimi. Zame v tem trenutku ni več pomembno, da bi me ljudje sprejemali kot umetnico,
ki odstopa od tradicije. Danes preprosto ustvarjam plese in ne privlači me preveč nobena
umetniška oznaka, s katero bi si želela svoja dela označiti. Želela bi si, da bi jih ljudje
razumeli kot plese, saj niso prav nič drugega. Niso namenjena niti didaktiki niti nimajo
težnje, da bi odstopala od kakršnekoli akademske tradicije, ki bi nam bila v tem trenutku
znana. Če sem odkrita, se meni sami zdijo prav malček klasična [sramežljivi namešek].«