Loading...

CoFestival 2022

11. mednarodni festival sodobnega plesa
25. november‒1 . december 2022

Letošnji CoFestival 2022 lahko razdelimo na tri tematske sklope. Prvi koreografsko snov obravnava
skozi kolektiven ali subjektiven čas (Moritz Ostruschnjak, Michiel Vandevelde, Mateja Rebolj in
Magdalena Reiter, Alma Söderberg in Cullberg), drugi telo in življenje motri skozi prizmo virtualne
in digitalne krajine (Yuske Taninaka, Aleksandar Georgiev z ekipo, Barbara Matijević in Giuseppe
Chico), tretji pa sodobni trenutek pretvarja v poetično podobo, ki se neizogibno izteka v naravo
(Vera Ondrasikova s kolektivom, Mala Kline).

CoFestival 2022 bo odprl udaren plesni solo Moritza Ostruschnjaka Plesne inštrukcije (Ne
bo večno tako), v katerem se zabavna enciklopedija plesnega vitalizma sooči z vprašanji
kontekstualnih smislov. Barbara Matijević in Giuseppe Chico, ki se k nam vračata po petih
letih, se v predstavi Zaslonajstniki II ukvarjata s sedimenti naših digitalnih krajin in navad.
Mladi japonski umetnik Yuske Taninaka v solu Galop z biometričnimi metodami, ki jih v
forenzičnih raziskavah uporabljajo kriminalisti, problematizira identificirano telesno gradivo.
Aleksandar Georgiev z ekipo si za koreografsko partituro jemlje meditativne in ornamentalne
digitalne krajine Skrinsejver. Vera Ondrasikova se s svojim kolektivom v predstavi Priča
ukvarja s potmi in stranpotmi naših sodobnih zagat s spreminjajočo se naravo. Mala Kline
v multidisciplinarni predstavi Venera, med ujetostjo in letenjem med podobo, telesom in
sanjami razprostira vidike Botticellijeve renesančne slikovne krajine in njene mitologije.
Naš znanec Michiel Vandevelde v izjemni predstavi Goldbergove variacije, s katerimi je
emblematični sodobnoplesni solo nekoč ustvaril Steve Paxton, Bachovo partituro
izpostavlja mikroskopiji sodobnega plesnega trenutka, vprašanjem normativnih in
singularnih teles. V Bachovo glasbeno krajino svoji plesni sedanjost in preteklost
umeščata tudi Magdalena Reiter in Mateja Rebolj, ki po dveh desetletjih po Formi
Interrogativi spet sodelujeta v predstavi Preludiji in fuge. Letošnji CoFestival bo sklenila
predstava Noche Alme Söderberg, ki skupaj z znamenitim ansamblom Cullberg svoje
koreovokalno delo umesti v odprt trenutek ranljive sinkope. CoFestival bo spremljal
diskurzivni program, sestavljen iz pogovorov, predstavitev knjig, filmskega programa ter
predstavitve sveže publikacije ob desetletnici festivala.

Organizacija: Kino Šiška in NDA Slovenija v sodelovanju s Staro mestno elektrarno in LGL